กำลังโหลด...

ทรงพระเจริญ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน

และพี่น้องชุมชนเทศบาลนครขอนแก่น

สำหรับ ประชาชนทั่วไป

สำหรับ บุคลากรภายใน

สำหรับ ผู้มาติดต่อธุรกิจ