กำลังโหลด...

ทรงพระเจริญ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล

และพี่น้องชุมชนเขตเทศบาลนครขอนแก่น

สำหรับ ประชาชนทั่วไป

สำหรับ บุคลากรภายใน

สำหรับ ผู้มาติดต่อธุรกิจ